Chính sách


ĐIỀU KHOẢN

1. Truy cập Mamakea

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Mamakea cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

3. Hành vi nghiêm cấm

4. Đóng góp của thành viên

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Mamakea. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. 


BẢO MẬT

1. Thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin thu thập sẽ giúp Mamakea:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự bạn đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Mamakea.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật


TRÁCH NHIỆM


  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của bạn liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
  2. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của bạn. 

Menu

Giỏ Hàng

Thanh toán