Giới thiệu Mamakea


Với bản beta 6 này, Apple không đề cập thêm tính năng nào mới xuất hiện trong phiên bản lần này. Gần như tất cả những tính năng đã được Apple tung ra để chuẩn bị cho phiên bản chính thức dự kiến sẽ ra mắt cuối năm nay, kèm với MacBook mới. Duy chỉ có một tính năng là Universal Control là chưa sử dụng được tính đến bản beta 5. Universal Control là tính năng cho phép người dùng điều khiển máy tính Mac hoặc iPad khác thông qua bàn phím và touchpad từ máy Mac chính.

Với bản beta 6 này, Apple không đề cập thêm tính năng nào mới xuất hiện trong phiên bản lần này. Gần như tất cả những tính năng đã được Apple tung ra để chuẩn bị cho phiên bản chính thức dự kiến sẽ ra mắt cuối năm nay, kèm với MacBook mới. Duy chỉ có một tính năng là Universal Control là chưa sử dụng được tính đến bản beta 5. Universal Control là tính năng cho phép người dùng điều khiển máy tính Mac hoặc iPad khác thông qua bàn phím và touchpad từ máy Mac chính.

Với bản beta 6 này, Apple không đề cập thêm tính năng nào mới xuất hiện trong phiên bản lần này. Gần như tất cả những tính năng đã được Apple tung ra để chuẩn bị cho phiên bản chính thức dự kiến sẽ ra mắt cuối năm nay, kèm với MacBook mới. Duy chỉ có một tính năng là Universal Control là chưa sử dụng được tính đến bản beta 5. Universal Control là tính năng cho phép người dùng điều khiển máy tính Mac hoặc iPad khác thông qua bàn phím và touchpad từ máy Mac chính.


Với bản beta 6 này, Apple không đề cập thêm tính năng nào mới xuất hiện trong phiên bản lần này. Gần như tất cả những tính năng đã được Apple tung ra để chuẩn bị cho phiên bản chính thức dự kiến sẽ ra mắt cuối năm nay, kèm với MacBook mới. Duy chỉ có một tính năng là Universal Control là chưa sử dụng được tính đến bản beta 5. Universal Control là tính năng cho phép người dùng điều khiển máy tính Mac hoặc iPad khác thông qua bàn phím và touchpad từ máy Mac chính.

Với bản beta 6 này, Apple không đề cập thêm tính năng nào mới xuất hiện trong phiên bản lần này. Gần như tất cả những tính năng đã được Apple tung ra để chuẩn bị cho phiên bản chính thức dự kiến sẽ ra mắt cuối năm nay, kèm với MacBook mới. Duy chỉ có một tính năng là Universal Control là chưa sử dụng được tính đến bản beta 5. Universal Control là tính năng cho phép người dùng điều khiển máy tính Mac hoặc iPad khác thông qua bàn phím và touchpad từ máy Mac chính.

Menu

Giỏ Hàng

Thanh toán